#25 – Kalendář 2019

listopad 2018

Už nějakou dobu vydávám autorské kalendáře a před několika lety jsem se rozhodl výtěžek z těchto kalendářů věnovat na dobré účely. V prvních letech jsem podporoval pražský mobilní hospic Cesta domů, v posledních dvou letech se snažím svými aktivitami podpořit olomoucký mobilní hospic Nejste sami. Mobilní hospice se věnují péči o umírající v terminálním stádiu nemoci a poskytují paliativní péči v místě bydliště. Lidé tak mohou své poslední dny, hodiny a minuty strávit ve známém prostředí a s jejich blízkými, namísto osamělého nemocničního pokoje.

Téma umírání a smrti obecně je v naší současné společnosti zatíženo vysokou mírou démonizace a je často záměrně opomíjeno. Často se tomuto tématu vyhýbáme, jitří to v nás smrtí způsobené rány, popřípadě nás to staví před strach z přímého setkání se smrtí. Právě proto si myslím, že je velmi potřebné o tomto tématu diskutovat, brát ho jako běžné a v podstatě se tak neustále připravovat na okamžik, kdy smrti budeme muset čelit, a neustále obrušovat hrany, které v nás způsobil odchod někoho blízkého. Proto se snažím detabuizaci tohoto tématu podporovat. Jsem přesvědčený o tom, že téma umírání a smrti je pro nás všechny velmi důležité a především aktuální. Ať už si to přiznáváme a uvědomujeme, nebo ne.

Myslím, že každý z nás by si přál, aby jeho blízcí měli odchod z tohoto světa co nepříjemnější, bez komplikací, bez bolesti a v pokročilém věku. Jenže tak to mnohdy není. A proto je tu mobilní hospicová služba, která umožní v místě pacientova domova poskytovat odbornou lékařskou a sesterskou péči, a tím ulevit jednak pacientovi, ale i jeho rodině a blízkým. Neuvědomujeme si, jak velká a důležitá tato pomoc pro obě strany je, dokud ji nepotřebujeme a dokud se nám nedostane. Ale aby se nám v případě potřeby dostala, musí existovat právě mobilní hospice, které pomoc poskytnou. Je odvaha v tak malém městě jako je Olomouc spustit a udržet při životě mobilní hospic. Proto se snažím a pokud budu moct, tak se i snažit budu, abych tento spolek mohl podporovat. Prosím vás tedy, udělejte dobrou věc a podpořte nákupem mého kalendáře olomoucký mobilní hospic Nejste sami. Veškerý výtěžek z prodeje kalendářů bude předán hospici.

V kalendáři na rok 2019 jsem se soustředil na motivy architektury zachycené několikaminutovou expozicí. Výsledkem je zachycení projevů času v kontrastu s neměnností staveb. Soubor obsahuje 12 černobílých fotografií architektonických a industriálních motivů, které jsem fotografoval v České republice, Portugalsku a Rakousku.

Kalendář ve formátu A3 je možné objednávat do 10. 12. 2018 prostřednictvím na konci článku uvedeného formuláře.

Cena kalendáře činí 300,- Kč, ale v případě, že budete chtít hospic podpořit jakoukoli vyšší částkou, budu jen rád. Veškeré platby jsou dohledatelné na transparentním účtu 2701061390/2010 (zde), kde budou promítnuty příjmy i náklady.

V případě, že se vám kalendář líbí a chtěli byste jej připravit s logem vaší společnosti, napište mi, rád vám připravím grafický návrh.