#24 – Dobročinné kalendáře ZONA

listopad 2018

Letos je to již počtvrté, co jsem měl možnost nafotit zásahové skupině Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje zvané ZONA měsíční nástěnný kalendář. Nápad vznikl v roce 2015 ze dne na den, kdy jsem byl přes kamaráda osloven, jestli bych ZONĚ nechtěl nafotit kalendář na rok 2016, který si každoročně pro své potřeby vytvářejí sami. Chtěl jsem, protože tito „ostří hoši“ se mi vždy líbili. Kalendář vznikl za jedno odpoledne a mezi členy ZONY a jejich kolegy zaznamenal úspěch. A tak započala naše, dnes se již nebojím říct tradiční, spolupráce.

Po předání kalendáře na rok 2017, který se ZONĚ líbil ještě více než ten předchozí, vznikl nápad, že by mohl jít do prodeje mezi olomoucké policisty a výtěžek by mohl být věnován na dobročinné účely. Nápad to byl spontánní, ale řekli jsme si, že to zkusíme. Informace o kalendáři byla mezi policisty Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje rozeslána 5. 12. s tím, že na objednání je 10 dní. Nic moc jsme si od toho neslibovali, ale zájem dalece předčil naše očekávání. Během oné krátké doby si kalendář objednalo několik desítek policistů. K našemu překvapení ale začaly chodit dotazy i od policistů z jiných krajů, a dokonce i z řad veřejnosti. Narychlo došlo k rozhodnutí kalendář zveřejnit a umožnit objednávky i zájemcům mimo řady policie. Kalendář byl nakonec rozesílán do celé republiky a podařilo se nám vybrat 20.000,- Kč, které byly následně věnovány Dětské hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci.

Vzhledem k zájmu jsme pokračovali v této činnosti i v rámci kalendáře na rok 2018, nyní už s jasným záměrem – předčit předchozí rok a vybrat pro kliniku ještě větší částku. To se nakonec podařilo a díky mnoha objednávkám jsme předali bezmála 35.000,- Kč.

Pro rok 2019 tedy mou rukou vznikl další kalendář a pokusíme se získat pro kliniku další, tolik potřebné finanční prostředky. Já osobně věřím, že se nám podaří překonat loňskou částku.

Nástěnný měsíční kalendář ve formátu A3 stojí 250,- Kč a je možné jej objednat do 2. 12. 2018 na e-mailové adrese kalendar.zona@gmail.com

A jak vypadá? Ochutnávka z kalendáře je zde:

Rok 2016

Rok 2017 (výtěžek 20.000,- Kč)

Rok 2018 (výtěžek bezmála 35.000,- Kč)

Závěrem musím říct, že mě fascinuje, jak tito „ostří hoši,“ kteří jezdí na to nejhorší, co se kde stane a jsou v první linii, ještě nad rámec své nesnadné služby investují čas a energii, aby pomohli jiným. Dobrovolně, nezištně, aniž by je o to někdo žádal. Poklona. A taky je třeba říct, že jsem byl velmi příjemně překvapený reakcí jiných policistů, kteří nápad kvitují a podporují mohutnými objednávkami.